Gelukt!

Al het administratieve is klaar en geregeld voor jouw nieuwe website.
Tijd om de teksten, afbeeldingen en/of video’s aan te leveren. Zoals je weet kun je teksten gaan schrijven voor 7 webpagina’s en natuurlijk foto’s aanleveren die je wilt terugzien op je website. 

Zorg ervoor dat je je teksten, afbeeldingen, video’s en/of infographics voor de 7 webpagina’s op je laptop of desktop hebt staan. Ik wil je aanraden om de stappen te doorlopen via je desktop of laptop.

Stap 1

Download het onderstaande bestand via onderstaande button

Bestandsgrootte: 761 KB
Stap 2

Comprimeer afbeeldingen naar een WEBP bestand via onderstaande link:

Stap 4

Upload je bestand op WeTransfer en maak een downloadlink aan.

Stap 5

Plaats je downloadlink hieronder in het formulier.