Strategisch marktonderzoek t.b.v. productlancering WeForSea Urk

Dit project geeft antwoord de vraag: ''Met welke strategie kan Weforsea Shipping haar product op de markt brengen binnen de Nederlandse vissector''

project

informatie

Weforsea Shipping is een organisatie gericht op het beheer, management en monitoring van visserijondernemingen en zeevisserijschepen. De onderneming is opgericht door Louwe Post, directeur eigenaar van Post Consultancy Advies- en administratiekantoor en Weforsea Crowdfunding. Deze twee ondernemingen zijn gericht op het financieren en financieel begeleiden van ondernemingen. Louwe heeft een achtergrond in de visserijwereld en heeft grote kennis en ontwikkelde expertise in de maritieme- en met name de visserijsector.

Het product van Weforsea Shipping vereist een plan om het product te lanceren op de markt. Er is nog geen strategie of marketingplan. In samenwerking met ondernemer Louwe Post, eigenaar van WeForSea Shipping is aan Rik Derks en 3 marketeers gevraagd om een een strategisch plan te ontwikkelen om het product in de markt te brengen. 

Eindproduct:
Strategisch marketingadvies product- en verkoopvorm van WeForSea Shipping
Positioneringsstrategie
Tactisch advies voor het uitvoeren van het plan.

project

deliverables

Diensten

project

resultaat

Ieder strategisch marketingvraagstuk wordt uitgevoerd op basis van een structuur. De stappen die doorlopen worden zijn dan ook vrij universeel, de theorie de gebruikt wordt is afhankelijk van het vraagstuk.

Fase 1: Scherp krijgen van het onderzoeksvraagstuk
Fase 2: Een plan van aanpak
Fase 3: Analyserende fase

3.1 De brede markt
In de analyserende fase wordt de markt onderzocht met behulp van relevante theoretische modellen. In de analyserende fase voor WeForSea shipping zijn de interne en externe omgevingsfactoren onderzocht, geanalyseerd en beschreven. Onder andere is de concurrentieomgeving op basis van technologische aspecten in kaart gebracht. De bredere macro omgeving is in kaart gebracht door met name de technologische en politiek juridsche ontwikkelingen op landelijk- en wereldniveau te beschrijven.

3.2 Doelgroeponderzoek
Om de wensen, behoeften en de problemen van de doelgroep in kaart te brengen is een doelgroeponderzoek uitgevoerd middels diepteinterviews.

Fase 4: Conclusies en adviserende fase
De fase waarin we van aannames naar conclusies zijn gegaan.

Fase 5: Tactiek en uitvoering

Vanuit het onderzoek is gebleken dat de bewijslast van het product een doorslaggevende factor is in het aankoopbeslissingsproces. Om deze reden dient de bewijslast onafhankelijk te worden gerealiseerd. Ik heb een prijsstrategie ontwikkelt waardoor WeForSea i.c.m. de aanbevolen productvorm een bewijslast kan realiseren.
Om WeForSea shipping handvaten te geven hebben ik en mijn 3 collega's een overzichtelijk model aangedragen waarmee zij aan de slag kunnen om van strategisch (beleidsniveau) de omslag te maken naar executie van marketing.

2023

#groei

is een keuze

Kijk, ik kan me voorstellen dat je écht geen idee hebt waar te beginnen; plan een gesprek in met Rik Derks

ontdek meer

bekijk meer projecten

Moar
Motor Academy
Alex' Bike Shop
Oorlogsmuseum Medemblik
Kompetentti (Finland)
Luds